Nữ tuổi Canh Dần 1950 hợp lấy chồng tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Canh Dần 1950 của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Canh Dần 1950 lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1964 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Giáp => Tương Xung Địa chi : Dần – Địa chi : Thìn => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1966 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1972 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1973 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1974 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Giáp => Tương Xung Địa chi : Dần – Địa chi : Dần => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1978 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 9
1982 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 10
1983 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Hợi => Lục Phá Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1987 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1996 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2000 Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Thiên can : Canh – Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Thìn => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2002 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2008 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2009 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
2010 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Dần => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2012 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Thìn => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *